Una mica d'història

El GCPA té el seu referent en el Gremi de Constructos d'Obres de Barcelona per configurar-se com una extensió particular a la comarca de l'Anoia i oferir els seu serveis a nivell local. 

L'antecedent més llunyà del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona el trobem al segle XIII, en que apareix el Gremi de Mestres de Cases de Barcelona, quan es va constituir mitjançant un privilegi atorgat pel rei Pere el Catòlic, amb el qual es pot dir que es tracta d'una de les societats gremials més antiga que es coneixen a Espanya.

Des dels primers estatuts del Gremi de Mestres de Cases de Barcelona, del segle XIV, coneguts com a “Ordinacions”, passant per el impuls de la Mútua de Contractistes de 1904 (primera mútua d'accidents a Catalunya i tercera a Espanya) fins l'etapa actual de l'entitat gremial la força motriu que ha permès aquesta evolució es fonamenta en la voluntat de contribuir al desenvolupament del sector en les diverses conjuntures polítiques i econòmiques, locals i globals, que s'han produït al llarg dels seus vuit-cents anys d'existència.

Actualment s'ha arribat a assolir un ampli ventall de serveis a disposició dels agremiats que passa per cobrir les necessitats del sector en àmbits com la formació, la professionalització i la seguretat en el treball i el diàleg amb els agents polítics, econòmics, empresarials i sindicals del país. El Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona integra avui en dia a més de tres mil empreses i és el màxim representant de les PIMES catalanes, que constitueixen el 97% del sector.

El Gremi de Constructors i Promotors d'Obres de la Comarca de l'Anoia apareix subscrit com una extensió particularitzada de l'anterior a la Comarca de l'Anoia. Amb una activa participació en les activitats esmentades, compta amb més de seixanta associats, tot i la davallada de la seva xifra degut principalment a la profunda crisi que arrossega el sector des de l'any 2008.

Dins de la recerca de noves oportunitats, el Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona s'ha vingut plantejant el recurs d'internacionalització de les petites empreses, agrupant-les per tal de dotar-les de major vigor econòmic, necessari per la recerca de nous mercats fora del país.

És en aquest aspecte en el que el Gremi de Constructors i Promotors d'Obres de la Comarca de l'Anoia ha volgut establir una primera aposta d'internacionalització de les petites empreses de la Comarca de l'Anoia vinculades al sector de la construcció. Amb la finalitat de poder agrupar-les ha creat l'empresa gestora PLATCONSA sota el paraigües de la qual es traçaran els plantejaments previs i els plans estratègics per intentar que la internacionalització del territori sigui una realitat en un futur més o menys proper.

Gremi de Constructors i Promotors de la comarca de l’Anoia
Gremi de Constructors i Promotors de la comarca de l'Anoia
UEA, Ctra de Manresa, 131, 08700 - Igualada, (Barcelona)
Tel +34 93 805 2292 - Contactar

e-mail: gcpa@uea.cat

 
Avís legal  ·  Contactar  ·  Mapa web