Modificació de l'ITPiAJD (Impost Transmisions Patrimonials i Actes Jurídics Documentals) en arrendaments no sutjectes a IVA

Des de l'1 de febrer de 2014, l'article 123 de la Llei 2/2014 del 27 de gener de 2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es modifica el tipus de l'ITPiAJD, d'aplicació a Catalunya per a la constitució de contractes d'arrendament o sutjectes a IVA.

Tipus del 0,3% per a l'any 2014.

Tipus del 0,5% per a l'any 2015.

Llei General de ITP. Veure Llei ITPiAJD

Art. 10.2.e

Art. 7.1.B

Art. 8.f

Art. 9.1.b

BOE núm. 69 del 21 de març del 2014

Gremi de Constructors i Promotors de la comarca de l’Anoia
Gremi de Constructors i Promotors de la comarca de l'Anoia
UEA, Ctra de Manresa, 131, 08700 - Igualada, (Barcelona)
Tel +34 93 805 2292 - Contactar

e-mail: gcpa@uea.cat

 
Avís legal  ·  Contactar  ·  Mapa web